İstanbul Dragos Psikoloji

Kişilik Örgütlenmesi Düzeyi (Bozukluğun Şiddeti)

Kişilik Sağlığı Spektrumu 

Yıllar boyunca yapılan klinik gözlem ve araştırmalar neticesinde kişilik sağlığı ve bozukluğunun bir boyut, süreklilik arz eden bir çizgi olduğu anlaşılmıştır. Bu çizginin sağlıklı ucunda hayatın çoğu alanında veya hepsinde sorunsuz şekilde işlev gösteren kişiler mevcuttur. Bu kişiler genellikle tatmin edici ilişkiler kurar, yaşlarına uygun duygu ve düşüncelere sahiptir. Bu bireyler genelde dışsal olaylar ve içsel çatışmalar nedeniyle yaşanan stresli durumlarda nispeten esnek davranabilir, tutarlı bir kişisel kimlik algısını korurlar, dürtülerini duruma uygun bir şekilde ifade edebilir, içselleştirilmiş etik değerlere uygun davranırlar ve ne gereksiz stres yaşarlar ne de başkalarına yaşatırlar.

Çizginin şiddetli bozukluk ucunda ise sorunlara ve sıkıntılara katı bir şekilde tepki veren, uyum bozucu veya çok daha ağır sonuçları olan savunmacı yollara başvururlar veya gerçekliği değerlendirme yetilerinde sorun yaşar, duygularını düzenlemekte zorlanır, zihinselleştirmede sorunlar yaşarlar.

Kişilik Örgütlenmesi Düzeyleri 

Sağlıklı Örgütlenme Düzeyi 

Nevrotik Örgütlenme Düzeyi 

Borderline Örgütlenme Düzeyi 

Psikotik Örgütlenme Düzeyi