İstanbul Dragos Psikoloji

Konferanslar

Duygu Odaklı Terapi Sürecinde Duyguların Anlamlandırılması

Duygu Odaklı Terapi Sürecinde Duyguların Anlamlandırılması ve Kişisel Öykünün Yeniden Yapılandırılması

Borderline Kişilik Bozkuluğunda Destekleyici Dinamik Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapide Vaka Formülasyonu