İstanbul Dragos Psikoloji

Videolar

Joining your baby's distress moments

Anne-bebek etkileşimi üzerine inceleme

Accompaniment for The Mother-Infant Interaction Picture Book Origins of Attachment

Anne-bebek bağlanması üzerine inceleme

Mother-Infant Interaction: A Story of One Mother and Infant

Anne-bebek etkileşimi üzerine inceleme

İnsan Beyninin Temel Bilgileri

İnsan beyni üzerine temel düzey bilgilendirme

Neden Terapiye Gideriz?

Günümüzde terapiye duyulan ihtiyaç

Identity Diffusion - O. Kernberg

Kendilik bozukluğunda kimlik dağınıklığı

Psikoloji ve Felsefe Ayrışmasının Yarattığı Sorunlar

Psikoloji bilimi ve felsefenin zaman içindeki evrimi

Biliş, Duygu ve Davranışımızı Nasıl Bütünleştirebiliriz?

Biliş, düşünce ve duygu ayrımı üzerine değerlendirme

Treatment for BPD: Psychotherapy vs. Medication / O.Kernberg

Borderline kişilik bozukluğunun tedavisinde ilaç tedavisi ile psikoterapinin karşılaştırılması

Narcissistic Transference & Countertransference / F.Yeomans

Narsisizmde transferans